Bitsight SaaS technologie

ResilientShield™ werkt met Bitsight Technology, een uniek SaaS cyber veiligheid platform dat  23 risico vectoren gebruikt om dagelijks onafhankelijk en geheel geautomatiseerd, data gedreven, de cyber risico’s van de gehele organisatie, hoe complex en uitgebreid ook, feitelijk en betrouwbaar in beeld te brengen. Dit is een tactische en strategische toepassing waarmee de cyber weerbaarheid een andere dimensie betreedt, voor zowel de eigen organisatie als 3e partijen, zoals leveranciers, coalities en samenwerkende bedrijven en instituten.

Wereldwijde toepassing

Het Bitsight platform wordt al gebruikt door meer dan 1.800 internationale bedrijven (€ 2 miljard omzet of meer), nationale overheden, veiligheidinstellingen en instituten. Meer dan 50% van wereldwijd alle cyber veiligheid verzekeringen is gebaseerd op de Bitsight technologie security rating. Deze security rating is de resultante van een nauwkeurige risico analyse, vergelijkingen met andere bedrijven en een trend inzicht.

Bitsight werking en uitkomsten

De dagelijkse Bitsight rapporten voor executives en specialisten leveren data, dagelijks opgehaald en geanalyseerd, gebaseerd op het grootste, API toegang gebaseerde, ‘sinkhole’ ter wereld dat honderden miljarden internet gegevens per dag verwerkt. Het risico is elke dag opnieuw in beeld. Samen met de gedetailleerde remedies maakt Bitsight directe actie mogelijk. De MTTI is daarmede terug gebracht van gemiddeld 194 dagen naar 1 dag. 

De rapporten analyse geeft desgewenst ook een gedetailleerd inzicht in de cyber veiligheid van, wat tegenwoordig is herkend het als grootste cyber gevaar: derde en zelfs vierde partijen. Het toenemende aantal IoT devices is eveneens een substantiele risicofactor in het creëren van cyber risico voor een organisatie outside-in.

Business case voor Bitsight

Bitsight is waardevol. De resultaten onbetaalbaar.

De werking geeft een hoge versnelling van de MTTI, eerder geschat op een risicokosten verbetering van € 1 miljoen per majeur incident. De remedies kunnen sneller en gerichter worden toegepast hetgeen een verbetering oplevert van de MTTC.

De security rating levert vanaf een bepaald niveau vaak een cyber insurance kosten verlaging op. Ook reserveringen voor onvoorziene incidenten kunnen worden verlaagd.

De performance van de IT afdeling op het gebied van cyber security, cq de CTO, CISO, kan worden ondersteund met minder mensen en een beter getarget en feitelijk budget en monitoring. De bestuurders kunnen toezichthouders een pro-actief cyber beleid tonen gericht op de continuïteit van de onderneming.